Bơm Trục Vít - Tổng Kho Công Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Bơm trục vít, Máy bơm trục vít dùng cho ép bùn, bơm nước thải, bơm bùn thải, bơm trục vít có nhiều kiểu dáng, bơm trục vít đơn, máy bơm trục vít đôi ...
Địa chỉ: 27/16 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội
Số ĐT: 097 286 1906
Trang website: https://tongkhocongnghiep.com/danh-muc/may-bom-cong-nghiep/bom-truc-vit/
Google maps: https://goo.gl/maps/fRQAMCfA5cbYmadaA
Theo dõi chúng tôi:

https://twitter.com/bomtrucvit906
https://www.linkedin.com/in/bomtrucvit906/
https://www.pinterest.com/bomtrucvit906/
https://www.instagram.com/bomtrucvit906/
https://about.me/bomtrucvit906/
https://www.scoop.it/u/bom-truc-vit
https://www.reddit.com/user/bomtrucvit906
https://www.pearltrees.com/bomtrucvit906
https://bomtrucvit906.tumblr.com/
https://myspace.com/bomtrucvit906
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084242127114
https://500px.com/p/bomtrucvit906
https://www.deviantart.com/bomtrucvit906
https://issuu.com/bomtrucvit906/
https://www.flickr.com/photos/196276909@N02/
https://www.twitch.tv/bomtrucvit906
https://angel.co/u/b-m-tr-c-vit
https://www.behance.net/bmtrcvt
https://dribbble.com/bomtrucvit906/about
https://www.etsy.com/people/i37ju5ajrxz9dwfx
https://www.fitbit.com/user/B5CZ8Y
fiverr.com/bomtrucvit906
https://flipboard.com/@flbd33bifpidq65
https://github.com/bomtrucvit906
https://www.indiegogo.com/individuals/30037864
https://www.last.fm/user/bomtrucvit906
kickstarter.com/profile/bomtrucvit906
https://www.producthunt.com/@bomtrucvit906
https://www.patreon.com/user?u=78402432
https://www.quora.com/profile/B%C6%A1m-Tr%E1%BB%A5c-V%C3%ADt
https://soundcloud.com/bomtrucvit906
https://www.slideshare.net/bomtrucvit906
https://www.skillshare.com/profile/B%C6%A1m-Tr%E1%BB%A5c-V%C3%ADt/24968734
https://vimeo.com/bomtrucvit906